Skalahus
Den store villaen Albertine i Æra-serien, hvitmalt med sort tak, to etasjer i herskapelig stil med flott opparbeidet hage og basseng.

En byggeprosess – steg for steg i 6 faser

Drømmer du om å bygge nytt hus? Vi viser deg byggeprosessens faser – fra første møte til nøkkelferdig hus.

Illustrasjon av person som står og peker på en tegning på et bord. Person ved siden av illustrert med vernehjelm og gul vest.

Boligkonsulenten og byggelederen

En byggeprosess skal være en hyggelig og trygg opplevelse - faktisk en av livets største! Litt etter litt skal ditt nye hjem reises og det er mange valg som skal tas på veien. Vi loser deg gjennom byggeprosessens faser og sørger for at du alltid har oversikt over mulighetene dine underveis. Gjennom prosessen er det stort sett to personer du skal forholde deg til; boligkonsulenten og byggelederen.

Bestill gratis magasin om det å bygge nytt hus!

Hvor lang tid tar en byggeprosess? Hva koster det å bygge nytt hus? Hvilke valg må du ta - og når må du ta dem?

Byggeprosessens faser

1. Det første møtet

Her møter dine ønsker våre muligheter. Vi får høre om dine byggeplaner og sammen kartlegger vi dine behov, ønsker og rammer opp mot passende hustyper og deres muligheter. Tomtens størrelse og utforming samt kommunens reguleringsbestemmelser må også tas hensyn til ved valg av bolig.

2. Tilrettelegging og økonomi

Nå former vi drømmehuset og arkitekttegner det slik at det passer dine behov under forutsetning at det er iht. lover og regler vi må forholde oss til. Gjennom tett samarbeid og rådgivning skal vi finne den optimale husmodellen og planlegge eventuelle tilpasninger som gjør boligen skreddersydd for akkurat deg og ditt behov. I denne fasen setter vi også opp en økonomisk plan over kostnadene i byggeprosjektet. Denne råder vi deg til å ta med til byggelånsbank for en gjennomgang.

3. Kontrakt og prosjektering

Når vi er enige om hvordan huset skal bli, skriver vi kontrakt. Deretter utformes byggesøknadstegninger som boligkonsulenten sender til kommunen sammen med byggesøknaden. Tegningene sendes nå til prosjekteringsavdelingen som utarbeider arbeidstegninger sammen med tekniske detaljer som blant annet tømreren skal bygge etter. Samtidig kvalitetssikrer også prosjekteringsavdelingen at huset bygges iht. tekniske forskrifter fra myndighetene.

To personer som står ved et bord og peker og skriver på arbeidstegninger.

4. Oppmeldingsmøte

Når byggetillatelsen foreligger fra kommunen er det tid for oppmeldingsmøte. Her møter du byggelederen som har ansvaret for å byggelede alle fagarbeiderne som bygger huset ditt. I møtet går du, boligkonsulent og byggeleder gjennom tegningene samt all informasjon og detaljer om huset. Byggeleder utarbeider også en fremdriftsplan som ender opp i en ferdigdato. Etter møtet sendes din byggesak til logistikkavdelingen som bestiller materiell og produkter hos våre leverandører som videresender dette til byggeplassen.

5. Selve byggingen

Når tomten er utgravd og grunnmuren er støpt blir øvrig materiell som logistikkavdelingen har bestilt tilført byggeplassen i takt med fremdriften. Huset bygges iht. fremdriftsplanen og underveis kan du komme på besøk på byggeplassen. Dette må være etter avtale med byggeleder pga din egen sikkerhet. Før selve overleveringsdagen går du og byggelederen en førbefaring. Da sjekker vi at huset er i henhold til tegninger og kontrakt. 

6. Velkommen inn!

Vær så god, åpne døren til ditt nye hjem! På overleveringsdagen går vi gjennom huset på nytt. I tillegg skaffer vi nødvendig dokumentasjon fra kommunen. Du får overlevert informasjon om huset ditt og selvfølgelig nøklene. Etter ett år kommer vi tilbake på besøk for å forsikre oss om at alt er som det skal være. Nå kan du skape historiene.    

Bygge hus? Her er alt du trenger å vite

Sånn kan en byggeprosess med Skalahus se ut

Hvitmalt klassisk hus på skrå tomt med sokkeletasje. Husmodellen Junisol er plassert i en frodig hage ved vannet, med egen brygge og båt.

Byggeprosessen av husmodellen Junisol - les mer her!

Vår egen boligkonsulent Wanja Sanfelt har bygget og flyttet inn i sin egen drømmebolig. Vi har fulgt byggeprosessen steg for steg!

Bestill gratis digital huskatalog

Huskatalogen vår presenterer deg for våre husmodeller i klassisk, herskapelig og moderne stil.