Skalahus

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Har det oppstått en feil eller et problem med din bolig eller din hytte. Da er vi her for å hjelpe deg.

På denne siden finner du god informasjon om dine reklamasjonsrettigheter. Vi har også et eget skjema som du kan fylle ut for å melde inn saken direkte til oss. Har du kjøpt bolig eller hytte gjennom en av våre forhandlere, vil vi formidle din informasjon videre til rett kontor. Du vil bli kontaktet innen 14 dager for kartlegging av din sak.

Vi anbefaler deg å ta en ekstra titt i Boligmappa før du tar kontakt med oss. Dette er boligen eller hytta sitt servicehefte. Det betyr at det er her du finner viktig informasjon om drift og vedlikehold av ulike produkter. Kanskje finner du løsningen og svaret på det du lurer på slik at du slipper å fylle inn informasjon i skjemaet under. 

Dine reklamasjonsrettigheter

Lurer du på hvilke rettigheter du har dersom det skulle oppstå problemer med et produkt du har kjøpt av oss? Nedenfor finner du nyttig informasjon om nettopp dette.

Reglene for reklamasjon finner du i Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

Med «reklamasjon» menes retten til å klage på et forhold du ikke er fornøyd med.

Lovens § 30 regulerer reklamasjonsadgangen. Den opererer med to viktige frister;

  • En relativ frist som sier at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen / mangel
  • En absolutt frist som sier at du må reklamere senest innen 5 år etter overtakelse av boligen eller hytta.

Dette krever imidlertid noen presiseringer:

  • Dersom reklamasjonen gjelder forhold som kunne eller burde vært oppdaget på overtakelsesforretningen (selve overtakelsestidspunktet) så skal det reklameres «så snart råd er» Med dette menes innen 2-3 virkedager etter overtakelse.
  • Forhold som oppdages på et senere tidspunkt må meldes innen rimelig tid. Dersom du reklamerer innen 3 måneder etter at mangelen ble oppdaget, så har du reklamert «innen rimelig tid». Reklamerer du senere enn 3 måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangel, så kan reklamasjonen bli avvist på grunn av at den er for sent innkommet.

Det er ingen spesielle formkrav til en reklamasjon, men det er alltid fornuftig å gjøre dette skriftlig. Nedenfor finner du et registreringsskjema som du kan fylle ut og sende til oss.

Dersom det mot formodning skulle være behov for et uavhengig syn på saken etter at vi har sett på dette sammen, anbefaler vi deg å klikke inn på nettsiden til Boligtvistnemnda. Denne nemnda er opprettet i samarbeid med Boligprodusentenes Forening og Forbrukerrådet. Her finner du mer informasjon om blant annet saksbehandling, tidligere avgjørelser og ofte stilte spørsmål.

Registrer inn saken her

Fyll inn dine opplysninger i dette skjemaet. Husk å legge ved gode bilder som vedlegg i skjemaet. Du vil bli kontaktet innen to uker for mer informasjon og nærmere avtale. Hvis din sak kan vente til vi kommer på 1-års befaring, kan du gjerne informere oss om det i skjemaet under. Finner du ikke igjen ditt salgskontor i listen under - velg "Annet kontor"