Byggeprosessen - hvor lang tid tar det?

Du har kanskje hørt at det tar cirka ett år å bygge et hus? I mange tilfeller stemmer dette, men vær bevisst på at det fra prosjekt til prosjekt er vanskelig å si eksakt hvor lang tid en byggeprosess vil ta før du mottar tidsplan og overtagelsesdato.

Flere faktorer som avgjør byggetiden

Faktorer som årstid, tilpasninger av husmodell, regionale forhold, tomtegrunnlag, dispensasjonsbehov og grad av egeninnsats vil naturlig nok påvirke den totale byggetiden. Likevel vil du selvfølgelig tidlig i prosessen få en dato for ferdigstillelse og en oversiktlig tidsplan når alle forholdene for akkurat ditt byggeprosjekt er gjort rede for. 

Tomtegrunnlag

Ofte trengs det arbeid på tomta for å gjøre den utbyggbar, før byggingen av selve huset kan  begynne. Dette vil naturlig nok utsette selve byggetiden. 

Egeninnsats

En boligkonsulent vil kunne gi deg en oversikt over hva som er mulig å trekke ut som egeninnsats i ditt byggeprosjekt, dersom du har tid, erfaring og kompetanse til å utføre elementer av husbyggingen på egenhånd. Dette vil gi en viss reduksjon i den totale kostnaden. Merk at denne egeninnsatsen må utføres i henhold til øvrig byggeaktivitet og fremdrift satt opp av byggeleder.

Tilpasninger

Endringer av standard katalogmodell vil bety noe ekstra tegne- og planleggingsarbeid for boligkonsulent og arkitekt.

Bygge hus? Her er alt du trenger å vite! 

Byggeprosessen - 6 faser

Vi har samlet masse nyttig informasjon om byggeprosessens ulike faser, slik at du får god oversikt over alle mulige omstendigheter rundt det å bygge hus.

Klikk hjem huskatalogen vår

Inspirerende idébok med 28 supre husmodeller i 3 ulike serier! Kanskje du finner drømmeboligen mellom disse permene?
Bestill gratis huskatalog
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen
Har du tomt?

Samtykker