Skalahus

Tekniske tjenester og logistikk

Team teknisk Skalahus #1 2024.jpg

Et erfarent teknisk fagmiljø og en logistikkavdeling som sørger for presise vareleveringer på byggeplass er forutsetninger for et vellykket prosjekt. Hos teknisk avdeling får du bistand hele veien fra mulighetsstudie og frem til detaljtegninger. Fra logistikkavdelingen masseberegnes, kalkuleres og sikres riktige byggevarer til bransjeledende priser.

Teknisk avdeling består av fagavdelingene plan, arkitektur og byggeteknikk.

PLANAVDELINGEN

I planavdelingen jobber våre landskapsarkitekter og arealplanleggere med å sikre at utfordringer ved tomten løses i forkant, og ikke under bygging.

Planavdelingen sørger for grundige analyser av geoteknikk, flomsikring, vei, miljø og strøm samtidig som det gode bomiljøet og det estetiske ivaretas. Dette omfatter landskaps- og områdeanalyser, tomtekapasitetsplaner, illustrasjonsplaner, situasjonsplaner, utenomhusplaner og seksjoneringsplaner.

ARKITEKTAVDELINGEN

Her jobber våre arkitekter, ingeniører og boligutviklere med å skreddersy boliger ut fra tomtens beskaffenhet, reguleringsbestemmelser og markedets ønsker og behov. Arkitektavdelingen hjelper deg med blant annet skisser, salgstegninger og byggesøknadstegninger.

arkDESK – ET UNIKT TILBUD

Som forhandler i Skalahus får du tilgang på tjenesten arkDESK. Dette er et møte i tidlig fase mellom deg, boligkunden og arkitekten. I arkDESK-møtet treffes de største beslutningene rundt endringer og tilpasninger av boligen. Da går dere gjennom elementære avklaringer rundt tomteforhold, kundens behov, planløsning og lignende.

BYGGTEKNISK AVDELING

Avdelingen for byggteknikk har sentral godkjenning og leverer komplette prosjekteringstjenester. Avdelingen har ansvarsrett for alle fagområder, slik at du er sikret en leveranse som til enhver tid tilfredsstiller dagens tekniske krav og forskrifter. Her kan du få hjelp med arbeidstegninger, konstruksjonstegninger med precutleveranse og detaljtegninger.

LOGISTIKKAVDELINGEN

Her møter du våre kalkulatører og logistikkmedarbeidere som har god kunnskap innen produkter og det byggfaglige. Egne innkjøpere sørger for gunstige priser fra våre nordiske leverandører.

Når en kalkulatør sender deg prisgrunnlag for ditt byggeprosjekt, er dette til fastpris. Det vil si at vi tar risikoen for at du får riktig mengde til avtalt pris, noe som gir deg som forhandler forutsigbarhet og en økonomisk trygghet i prosjektet. Når du skal bestille, sender du kun én bestilling på byggesettet, og du slipper å forholde deg til leverandørene. Det tar din kontaktperson i logistikkavdelingen seg av.

Logistikkavdelingen stiller mengdegaranti på prosjektet. Tømrerne på byggeplass skal alltid har riktige og nok byggevarer. Skulle det imidlertid bli levert feil mengde, er det vårt ansvar å supplere byggeplassen med manglende materiell. Det gir effektiv bruk av ressurser på byggeplass.

VIL DU VITE MER?

Ønsker du å vite mer om å være forhandler i Skalahus? Fyll ut skjemaet og vi tar snarlig kontakt med deg.