Ferdighus med utleie

Utleieinntekter kan bidra til å finansiere boliglånet på en smart måte, og faktisk være faktoren som gjør at du kan få råd til å kjøpe drømmehuset. Mange av våre husmodeller har mulighet for utleie, med smarte planløsninger som gir både huseier og leietaker et godt hjem.

Flere og flere som skal bygge nytt hus har egen utleiedel med i vurderingen, nettopp fordi en utleiedel kan gi deg mulighet for høyere boliglån og gode forutsetninger for å betale ned huslånet raskere. 

Ferdighus med utleie - skattefri månedlig inntekt

Så lenge verdien på utleiedelen er mindre enn verdien av ditt eget boareal, er du fritatt skatteplikten på det du får inn i leieinntekter. Beliggenhet og størrelse på utleieenheten vil selvfølgelig spille inn på hva du kan forvente å få inn av månedlige inntekter. Bruk gjerne oss i Skalahus som en rådgiver for dine spørsmål rundt dette, slik at vi sammen finner frem til de beste løsningene både for deg og leietaker. 

Bolig med utleiedel som fungerer godt for begge parter

Mange vil kanskje tenke at et hjem er litt for personlig til å dele med noen utenfor familien, men med smarte løsninger og separerte innganger, kan både du og leietaker leve usjenert fra hverandre i hver deres del av boligen.

Våre hus med utleie 

Constantine

Lykill

Nicoline

Vigi

Januarnatt

Marsmorgen

Augustdag

Klikk her for å se alle våre ferdighus!

Ferdighus med utleie. Her er våre smarte tilbyggsmoduler!

Selv om husmodellen du ønsker å bygge ikke har egen utleiedel i utgangspunktet, kan våre tilbyggsmoduler løse dette. Vår Volum-serie er ekstra tilbygg med ulik funksjonalitet som kan settes sammen med våre husmodeller.

Årsaken til at vi har utviklet disse modulene er at vi ser at de kan være nyttige hvis man ønsker å utvide den opprinnelige husmodellen med garasje som kan ha utleieenhet over eller en utleieenhet med takterrasse over. En annen mulighet er leilighet over to plan eller garasje og leilighet på bakkeplan. Her må du sammen med boligkonsulenten se på hvilken løsning som er best for ditt behov. 

Eksteriørmessig tilpasses modulene til stilen på husmodellen, og disse kan bygges med både flatt tak og valmet tak, med terrasse og uten terrasse.

Her ser du bilde av husmodellen Mynd+Volum i form av en modul som har utleieenhet over to plan.

Husk at hver og en byggesak er unik. Alle våre moduler er kun skisser og må tilpasses og detaljprosjekteres for hver enkelt byggesak, og løsningen må ta hensyn til alle tekniske forskrifter, for eksempel i henhold til brannforskriftene. Det kan hende at det er nødvendig også med justeringer på selve huset. Dette kommer an på innholdet i modulen du ønsker å bygge, om den skal ligge helt inntil huset, være frittstående eller bindes sammen med et mellombygg.

Tomt

Tomt er også en viktig faktor som spiller inn på hva som er lov og hva som er mulig, men her har våre boligkonsulenter lang erfaring. De vet hvordan de skal forholde seg til reguleringsplaner, utnyttelsesgrader og byggegrenser.

Tilpass ditt ferdighus - dette er modulene som gir deg stor valgfrihet:

Garasje og bi-leilighet

Bi-leilighet og takterrasse

Garasje og takterrasse

Bi-leilighet over to plan

Bi-leilighet og takterrasse

Bi-leilighet og garasje på ett plan

Les mer om Volum-modulene her.

Bestill gratis huskatalog
Dette feltet er påkrevd
Velg kommune fra listen
Har du tomt?

Samtykker