Skalahus
Moderne brun beiset hus med store vinduer fra gulv til tak. Kontrastvegg i skifer.  Huset har en balkong i 2. etasje og en lun og koselig veranda i 1. etasje. Inntrukket gavl.

Vi bygger for fremtiden

I Skalahus bygger vi husene og hyttene våre i tre, som er et naturlig og fornybart byggemateriale. Vi bygger for fremtiden både når det gjelder kvalitet, arkitektur og miljø.

Tre er en type råvare som ikke krever unødig bruk av energi og kjemikalier i selve bearbeidingen før treet kan bli til planker, og planker kan bli til hjem. Dermed gir selve fremstillingen et meget lavt utslipp av CO2. Tre er i seg selv et sterkt, godt og holdbart materiale som både kan gjenvinnes og gjenbrukes og som fungerer som et karbonlager når det benyttes i hus og bygninger.

Sunt inneklima

Tre har positive miljøegenskaper også med tanke på inneklimaet. Det er behagelig for oss mennesker å være pakket inn av solid og pustende treverk i hjemmene våre, og tre er en ren ressurs som har evnen til å for eksempel regulere luftfuktighet og temperatur innendørs, samt gi god luftkvalitet gjennom sin absorberingsevne.

Fasadebilde av den herskapelig husmodellen Junisol med store vinduer, garasje integrert i huskroppen og stor uteplass.

Dagens tekniske byggekrav gir trygghet for mennesker og miljø

Tetthet i konstruksjon, isolasjonstykkelse i vegg, tette vinduer i god kvalitet, balansert ventilasjon og strenge tekniske byggekrav gjør at dagens hus har mindre varmeutslipp og er mye mer energieffektive – faktisk opp mot 50% sammenlignet med eldre hus. De tekniske kravene som husene bygges etter i dag, sikrer at både isolasjon, generell tetthet og vinduer er svært forbedret i forhold til de eldre husene.

Varmetap i et hus kan bety store strømregninger og unødvendig høyt energiforbruk. Det kan også gå hardt utover bokvaliteten med kald trekk gjennom vinduer og vegger – og kalde gulv. Når varm luft lekker ut, trekker kald luft inn, noe som gjør at du må bruke mer energi til oppvarming og at du risikerer både råte og sopp i vegger og vinduer. Dårlig isolasjon kan i tillegg føre til kondensskader, derfor er tett konstruksjon og isolasjon av beste kvalitet svært viktige faktorer når våre nye hus skal tegnes og prosjekteres etter dagens strenge tekniske krav. 

Familie på fire som er på sykkeltur i solnedgangen. De har stoppet opp på en sti i en eng og ser smilende på minstemann.

Vi bygger etter Byggteknisk forskrift TEK 17

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Les mer om TEK 17, her.

Precut gir mindre restavfall på byggeplass

Precut er på en måte et «ikke bruke mer enn vi trenger» konsept, og med det mener vi at trevirket vi leverer til byggeplassene våre er ferdig bearbeidet, kappet og tilpasset. Mindre kapp og avfall bidrar slik til en mer miljøvennlig husbygging.

Kortreiste materialer fra lokale leverandører

Kortreiste leveranser av bærekraftige materialer til byggeplassene våre gir forutsigbarhet og god oversikt, samtidig som miljøet hensyntas. Med kortreiste leveranser og god kommunikasjon med leverandørene, sikrer vi også at fremdriften på våre byggeplasser til en hver tid er i henhold til tidsplanen.

Les mer om vår leverandør Norgesvinduet her, som har kjerneved som standard i sine produkter.

Nærbilde av en rev som ser rett i kameraet.

Bærekraftig hus- og hyttebygging i fokus

Bærekraft for både kunder, leverandører, samarbeidspartnere og oss selv, er et viktig fokus i det daglige - et fokus og en jobb som vi aldri kan si oss ferdig med, men som alltid skal være en naturlig del i en kontinuerlig forbedring og utvikling. 

Les mer om hvorfor tre er et bærekraftig byggemateriale her.

Kildehenvisning: Trefokus.no