Skalahus

Dine reklamasjonsrettigheter

Lurer du på hvilke rettigheter du har dersom det skulle oppstå problemer med et produkt du har kjøpt av oss? Nedenfor finner du nyttig informasjon om nettopp dette.

Reglene for reklamasjon finner du i Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

Med «reklamasjon» menes retten til å klage på et forhold du ikke er fornøyd med.

Lovens § 30 regulerer reklamasjonsadgangen. Den opererer med to viktige frister;

  • En relativ frist som sier at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen / mangel
  • En absolutt frist som sier at du må reklamere senest innen 5 år etter overtakelse av boligen eller hytta.

Dette krever imidlertid noen presiseringer:

  • Dersom reklamasjonen gjelder forhold som kunne eller burde vært oppdaget på overtakelsesforretningen (selve overtakelsestidspunktet) så skal det reklameres «så snart råd er» Med dette menes innen 2-3 virkedager etter overtakelse.
  • Forhold som oppdages på et senere tidspunkt må meldes innen rimelig tid. Dersom du reklamerer innen 3 måneder etter at mangelen ble oppdaget, så har du reklamert «innen rimelig tid». Reklamerer du senere enn 3 måneder etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangel, så kan reklamasjonen bli avvist på grunn av at den er for sent innkommet.

Det er ingen spesielle formkrav til en reklamasjon, men det er alltid fornuftig å gjøre dette skriftlig. Nedenfor finner du et registreringsskjema som du kan fylle ut og sende til oss.

Dersom det mot formodning skulle være behov for et uavhengig syn på saken etter at vi har sett på dette sammen, anbefaler vi deg å klikke inn på nettsiden til Boligtvistnemnda. Denne nemnda er opprettet i samarbeid med Boligprodusentenes Forening og Forbrukerrådet. Her finner du mer informasjon om blant annet saksbehandling, tidligere avgjørelser og ofte stilte spørsmål.

Vil du registrere en reklamasjon?

Send inn en reklamasjon