Skalahus
Nærbilde av en dartskive som har en rød pil satt midt i poengskiva.

Kjenner du målgruppen din godt nok?

Nøkkelen til å treffe rett målgruppe med riktig boligkonsept er å vite mest mulig om hvem kunden er og hva de vil ha. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

– Uten å vite hvem man skal selge til, så har man heller ingen kunder å bygge for, forteller seniorarkitekt hos Skalahus sitt hovedkontor på Tjuvholmen, Idar Sambu.

– Å lykkes i boligsalg handler om et grunnleggende arbeid fra start for å ha innsikt om målgruppen man skal henvende seg til. Det er kritisk viktig å starte ethvert nye prosjekt med å innhente en bred kunnskap om målgruppe, nærmiljø og attraktivitet, forteller Idar.

Denne analysen er grunnlaget for planlegging og gjennomføring av utbyggingen for både boligkonsulenter og arkitekter. En slik forberedende fase er et viktig verktøy for å spotte kunden. Hvem er de? Hva trenger de? Hvor mange soverom trenger de? Hva slags planløsning vil de ha? Hva ser de etter i nærmiljøet? Og ikke minst; hva er budsjettet deres? – Det å treffe prismessig er en avgjørende faktor, det er gjerne der slaget står.

Idar Sambu.jpg Seniorarkitekt, Idar Sambu.

Kunnskap om nærmiljøet

Det er viktig med en god kjennskap om nærmiljøet rundt tomten man skal bygge på, og hva som finnes av skoler, barnehager, fritidstilbud, butikker, bussforbindelser, turområder og nærliggende knutepunkter og bysentra. Kun med denne kunnskapen kan man definere målgruppen og vite hvilke boligkonsepter som passer dem og der igjen generere salg. – I tillegg må vi holde oss kontinuerlig oppdatert på hva som allerede ligger ute for salg i det aktuelle området, samtidig som vi må ha fokus på å tilby noe som en understimulert målgruppe ikke har tilgang til. Det handler om å forstå både kunde og marked, forteller Idar. – Dersom det er skole og barnehage i nærheten så vil det være naturlig å løfte frem barnefamilien som målgruppe. På samme måte vil boliger i sentrumsområder påkalle seniorgruppen sin interesse, forteller Idar.

Den viktige demografi-analysen

Kjededirektør i Skalahus, Ketil Strand, mener at man gjennom analyse må danne seg et bilde av demografien i de aktuelle områdene som skal utvikles. Ved å studere befolkningen lærer man mye om målgruppen. – Hvem er menneskene som bor i de aktuelle områdene?  Hvilke type boliger bor de i? Ser vi for oss at vi skal selge boliger til tilflyttere fra andre områder, eller vil vi selge til lokalbefolkningen? Til hvilken pris selges en bruktbolig for i dette markedet, og hva slags kjøpekraft har kunden etter å ha solgt bruktboligen sin? Konseptboligene man ønsker å selge i de aktuelle områder må derfor harmonere med disse faktagrunnlagene, og basert på dette er det vår oppgave å fremstille en produktmix for den aktuelle målgruppen. Dersom man ikke treffer med boligkonsept opp mot målgruppe på første forsøk, kan resultatet bli omprosjektering, noe som betyr tap av både verdifull tid og dyrebare penger.

Les mer om eiendomsutvikling her

ketil-strand-miljø.jpg Kjededirektør, Ketil Strand.

Eiendomsutvikling med Skalahus – vil du vite mer?

Benytt skjemaet og send inn din henvendelse, så tar vi kontakt med deg.