Skalahus

Lån fra Husbanken til bygging av ny bolig

Når du skal bygge nytt hus, kan du være kvalifisert for å få lån hos Husbanken. Renten er som regel merkbart lavere enn et tradisjonelt boliglån. Med et husbanklån kan du i mange tilfeller også søke om en avdragsfri periode på inntil åtte år, noe som kan være til stor hjelp for deg som er i etableringsfasen.

Hanne T. Synslien
Sist endret: 12. februar 2024
Lesetid: ~7 min

Husbanklån for deg som skal bygge ny bolig

Forutsetningen for å søke om lån til ny bolig er at det er en helårsbolig, og at du planlegger for tilgjengelighet (også kalt livsløpsbolig) eller høy kvalitet innen miljøvennlige løsninger.

Lån til å bygge livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er tilrettelagt for at du kan bo der gjennom hele livsløpet ved å være selvhjulpen uavhengig av funksjonsnivå. 

En livsløpsbolig stiller større krav til tilgjengelighet enn det som er kravene i byggeteknisk forskrift TEK 17.

Husbankens krav for at boligen skal defineres som en livløpsbolig

  • Boligen skal ikke ha høye terskler eller andre fysiske hinder verken innvendig eller utenfor.
  • Alle de nødvendige boligfunksjonene skal være på inngangsplanet (inngangsparti, kjøkken og stue, soverom samt bad/toalett).
  • Det skal være mulig å installere løsninger for velferds- og smarthusteknologi i ettertid.
  • Boligen må ha et eget romslig soverom som blant annet har plass til dobbeltseng og snusirkel. 
  • Stuen skal være minst like stor som soverommet.
  • Det er krav om en innvendig bod på minst 3 kvm.
  • Badet skal ha høydeplass til vaskemaskin og tørketrommel.

Hvor stor enebolig som kan bygges med husbanklån

Skal du bygge enebolig, kan maksimalt bruksareal (BRA) være på 200 kvm inkludert innvendig bod.

Skal du bygge enebolig med bileilighet kan ikke huset overstige et bruksareal (BRA) på 250 kvm. Hovedboligen kan maksimalt være 200 kvm, og bileiligheten kan ikke være større enn 80 kvm.

Husbanken kan i enkelte tilfeller akseptere boliger med et større areal. Dette kan for eksempel være aktuelt der et familiemedlem har en funksjonsnedsettelse som gir behov for større areal. Et annet eksempel kan være en stor familie som trenger en større bolig.

­Lån til å bygge miljøvennlig bolig

Du kan også søke om lån fra Husbanken om du bygger en bolig som har høy kvalitet med miljøvennlige løsninger. For å være kvalifisert, må det innfris både krav til miljø og arealgrenser for boligen.

Husbanken har totalt fem miljøkriterier, hvorav minst tre av disse må innfris for at du skal kunne søke om husbanklån basert på å bygge miljøvennlig bolig.

Boliger i regi av Skalahus oppfyller følgende miljøkrav som kan dokumenteres:

  1. Avfallet fra prosjektet blir sortert og levert til avfallsmottak eller gjenvinning i henhold til gjeldende kriterier.
  2. Produkter innenfor utvalgte bygningsdeler i henhold til veilederen, har tilstrekkelig miljø-dokumentasjon.
  3. Prosjektet har ikke brukt fossilt brensel til oppvarming og tørking under arbeidet.
pexels-janko-ferlic-590471.jpg

Hvor mye du kan låne i Husbanken

Lånet fra Husbanken kan utgjøre inntil 85 % av boligens kjøpesum. Resterende 15 % må du finansiere fra annen bank, via egenkapital eller ved å få tilsagn på startlån fra kommunen. Om og hvor mye du kan låne avhenger av økonomien din. Via Husbankens lånekalkulator får du en pekepinn på hvor mye du kan ha i lån.

Fordeler med lån fra Husbanken

Hos Husbanken får du gunstigere betingelser enn hos tradisjonelle banker. I tillegg til at du er sikret lavere renter, får du muligheten både til lengre nedbetalingstid, avdragsfrihet og fastrente.

Her kan du finne de gjeldende rentene ved lån hos Husbanken.

Husbanklån på ferdighus fra Skalahus

Har du funnet en husmodell som du lurer på om kvalifiserer til husbanklån? Våre boligkonsulenter kan se nærmere på forutsetningene for lån og hvilke krav Husbanken stiller til boligen.

Se våre ferdighus

Hus for alle - last ned våre digitale magasiner!

Vi har et magasin for hver av husseriene våre, Æra, Saga og Moda. Hent inspirasjon fra den serien du liker best – eller bla gjennom alle! Her er det mye relevant informasjon for enhver som drømmer om å bygge nytt hus!