Skalahus

Fra tomt til gullgruve

Ved å samarbeide med en profesjonell og solid utbygger kan du som eiendomsutvikler eller grunneier være sikker på at dine tomteområder blir utviklet på en måte som gir mest mulig verdi tilbake. Skalahus satser stort på prosjektbygging og tomteutvikling over hele Norge, og vet hva slags potensiale som ligger i akkurat din tomt og hva slags bo-konsepter som er attraktive i området.

Realiserer byggeprosjekter

Sitter du på tomteområder som enda ikke er utviklet? Da kan det hende at du faktisk eier en potensiell gullgruve. Dersom du har en tomt, men ikke midler eller kompetanse til å utvikle den, kan Skalahus være utbyggeren som realiserer dine verdiskapende boligprosjekter. Skalahus samarbeider gjerne med eksterne partnere innen tomteutvikling.

Lokal gjennomslagskraft

Enten du vil utføre prosjektet med størst mulig bruk av egne folk eller sette bort hele jobben – og uansett om prosjektplanene dine er små eller store, er vi en trygg og solid samarbeidspartner med forutsigbare prosesser og gjennomslagskraft der vi er. I tillegg har vi et unikt fagmiljø innen trehusbygging i ryggen, som alltid sørger for at vi leverer boliger i henhold til tekniske forskrifter. Vi er opptatt av at design og funksjonalitet harmonerer og at avtrykkene vi setter i omgivelsene tar vare på natur og omkringliggende bebyggelse på best mulig måte.

Regulering

Dersom du har en tomt som er regulert til boligformål i kommuneplanen, kan du søke inn ditt reguleringsplanforslag til kommunen. Saksbehandlingstid frem til vedtak på ferdig regulert område kan variere fra prosjekt til prosjekt.

Gjennomsiktig illustrasjon av utomhusplan som er lagt oppå et ubearbeidet tomteområde.

Utvikling

Kommunen kan videre kreve at man detaljerer planen ytterligere gjennom en bebyggelsesplan. Her detaljeres det hvilke type boliger som skal bygges i henhold til reguleringsbestemmelsene og hvilke hensyn som må tas med tanke på omgivelser, fargebruk, utnyttelse av naturen og generell nabostruktur.

Viktigheten av å kjenne markedet

Enten du er eiendomsutvikler, tomteeier eller entreprenør så deler du våre ambisjoner om å utvikle morgendagens bydeler og boligfelt. Som oss er du helt sikkert opptatt av at prosjektene er basert på en god markedsanalyse, at vi kjenner målgruppens behov og ikke minst hva slags type boliger som selger til de ulike målgruppene. Det er kjennskapen til det lokale markedet og tilgangen til kompetente fagmiljøer innen plan, arkitektur, teknisk og prosjektering som er nøkkelen til å skape attraktive og lettsolgte bo-konsepter. 

Nærbilde av en dartskive som har en rød pil satt midt i poengskiva.

Ønsker du en tomteprat eller en gratis verdivurdering av tomten?

Fyll inn i skjemaet, så kontakter vi deg.

To moderne hus med inntrukket gavl ved siden av hverandre. Brunbeiset med platetak. Overbygget balkong og uteplass foran huset. Innkjøring med biloppstillingsplass.

Last ned vårt magasin om eiendomsutvikling

Er du investor, tomteeier, eiendomsutvikler eller entreprenør? Vi garanterer at du finner mye relevant lesestoff i vårt gratis magasin om eiendomsutvikling.