Skalahus

-Vi får profesjonell bistand fra A til Å

Elin Skramstad
Forfatter: Elin Skramstad
Sist endret: 20. mars 2024
Lesetid: ~6 min

I kampen om å vinne boligkundene, er den raske tilgangen til fagekspertisen på Skalahus sitt hovedkontor helt avgjørende. -Systemet til Skalahus er rigget for å bistå oss forhandlere med alt vi trenger fra planlegging til nøkkelen står i døra, sier Frank Aasheim.

Byggmester Frank Aasheim er Skalahus sin erfarne forhandler med hovedsete på Maura. De bygger alt fra storslåtte villaer til stilrene, moderne hus, flermannsboliger og hytter. Daglig leder, Frank Aasheim, har alltid følt en trygghet med Skalahus i ryggen.

-Skalahus har samlet all faglig ekspertise på ett hovedkontor. Det gjør det veldig enkelt for oss å få akkurat den bistanden vi etterspør – når vi trenger den, forteller Frank. 

ROSER ARKITEKTTJENESTEN

Han vil spesielt trekke frem arkitekttjenesten ArkDesk som hovedkontoret tilbyr. Dette er et gratis møte hvor en arkitekt på hovedkontoret bistår i tidlig fase med å skreddersy produkter som passer markedet og tomten.

ArkDesk benyttes både i utviklingen av prosjektboliger og når en enebolig- eller hyttekunde ønsker justeringer på katalogmodeller. Målet er rask å tilby skisser slik at forhandleren effektivt kommer i en god salgsposisjon.

-Det er helt avgjørende for oss å få tilpasset en enebolig etter kundens ønsker. Når skissene er på plass, får vi deretter kalkulert huset slik at vi kan gi en rask tilbakemelding til kundene med prisen. Det at vi får fulgt opp kundene våre så raskt som mulig betyr alt i konkurransen med våre konkurrenter, forteller Frank. 

HVORDAN UTNYTTE EN NY TOMT?

Når man får muligheten til å utvikle en ny boligtomt, er det viktig å få raske svar på både kapasitetsplaner og illustrasjonsplaner.

-Ofte kobler vi på planavdelingen på hovedkontoret, allerede før grunnen er kjøpt, slår Frank fast.

Byggmester Frank Aasheim har også et godt samarbeid med flere eiendomsutviklere. Da er det viktig å ha tett kontakt med hovedkontoret, slik at man sammen gir god service ut til eiendomsutvikleren.

-Fleksibilitet og effektivitet er helt avgjørende, og her synes jeg Skalahus sitt hovedkontor er veldig gode, sier Frank.

Å VÆRE EN DEN AV ET NETTVERK

Når boligmarkedet er tøft, kan det være ekstra utfordrende å stå alene om alt fra markedsføring, planlegging og gjennomføring. Som forhandler i Skalahus blir du en del av et større nettverk, og du får tilgang til alt fra fagkompetanse til solide systemer og rutiner. Det føles også veldig trygt når for eksempel kommunen kommer på tilsyn. Da er det viktig at all dokumentasjon er på plass, og med Skalahus sitt system i ryggen så kan tilsynet gjennomføres effektivt og med god kontroll på byggeplass. 

-Når du er en del av nettverket, så er du også mer synlig enn om du står alene. Skalahus sine nettsider er alltid gode og markedsføringen når ut til kundene. Det er også en viktig fordel for oss, slår Frank fast.

Vil du bli forhandler i Skalahus?

Les mer om hvordan du kan bli en del av et ledende forhandlerkonsept innen trehusbygging.

Klikk her