Neskollen // Flott enebolig med mulighet for hybel - 3/4 sov - flott utsikt - betal ved overtagelse

Ørnestubben 1, 2165 HVAM

Pris

kr 8 990 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 8 990 000,-
  • Boligtype Enebolig
  • Bruksareal (BRA): 178 m2
  • Eierform Selveier
  • Soverom: 3
  • Energimerking B

Gå til salgskontor

Byggmester Frank Aasheim AS
2032 Maura
maura@skalahus.no
Tlf: 639 94 119

Eksterne lenker

Fotoweb

Fasiliteter

Barnevennlig, Balkong/Terrasse, Peis/Ildsted, Utsikt

Beliggenhet

Neskollen ligger i Nes kommune i Akershus, i naturskjønne omgivelser på Øvre Romerike. Det er kort vei til Jessheim og Årnes. Neskollen er et relativt nytt boligfelt fra år 2000, og er i fortsatt utvikling. Boligfeltet består av alt fra villaer til rekkehus og leiligheter.

Neskollen er fantastisk for barnefamilier og boligen har nærhet til sentrumsområde med barneskole (1,4 km), barnehage (ca. 400 m) og Rema 1000 og Coop Extra-butikk (1,5 km). MIX kiosk med post i butikk, idrettshall, svømmehall, samt et stort idrettsanlegg med kunstgress- og grusbaner, hinderløype m.m.

Idrettslaget Hvam IL, med over 800 medlemmer, tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet. Nes Arena er en fleridrettshall spesielt tilrettelagt for friidrett. Arenaen er ca. 6 000 kvm stor og har en rekke friidrettsfasiliteter som bl.a. rundbane, sprintbaner, joggebaner, stavsprang, høydesprang osv. I tillegg er det merket opp for håndballbane, volleyballbane, samt sal for karate, spinning, dans og lignende. I tilknytning til idrettshallen er det et servicebygg på totalt 1000 kvadratmeter. I hallen er det tribunekapasitet til 600 personer. Hallen egner seg derfor ikke bare for trening og store idrettsarrangement, men også til messer, konserter, kongresser, store bespisninger og andre massemønstringer. Egne klasserom og lokaler for private arrangementer som bryllup, bursdager, foredrag etc. leies også ut. Det bygges for tiden en ny Internasjonal skole ved siden av Nes-Arena for ca. 200 elever som skal stå ferdig til bruk høsten 2021.

Det er lett å ta seg frem i boligfeltet på gangstier som forbinder hele området slik at barn trygt kan gå til og fra aktiviteter og skole. Felles lekeplasser og aktivitetsflater er sprengt inn i hele boligfeltet og det er kort vei til skog og mark.

Meget gode tur- og treningsmuligheter sommer og vinter, med flere skogsløyper, turstier, oppkjørte lysløyper og fine badevann. Sommersporten golf har gode vilkår i Nes med to anlegg i umiddelbar nærhet; Rommen Golfpark og Hvam golfbane, i tillegg til Miklagard Golf på Kløfta. I Nes finner man også ridesenter, ishall, kino, kulturhus, opplevelsesmuseer og kunst- forening.

For mer informasjon: www.neskollen.no og www.nes-ak.kommune.no.

God offentlig kommunikasjon med gode bussforbindelser til Kongsvinger, Årnes, Jessheim og Gardermoen. Togstasjon på Årnes, Jessheim og Kløfta.

Med bil bruker man ca. 25 min til Gardermoen og ca. 35 min til Oslo. Fire felts motorvei fram til kommunegrensen Ullensaker/Nes, ca. 1 km fra Neskollen.

Beskrivelse av boligen

Fasadene leveres med grunnet panel. Innvendig har vi lagt opp til en høy standard hvor vi blant annet nevner:

- Malte gipsoverflater på vegg og tak med listefri overgang til tak
- Sigdal eller Kvik kjøkken med integrerte hvitevarer, du bestemmer utseende
- 1-stavs kvalitetslaminat i flere valgfrie farger,
- Flislagte bad med 60x60 fliser på vegg og gulv, mosaikk i dusj sone.
- 60x60 fliser i hall
- Varmekabel i alle flislagte rom.
- Peisovn i stue 2.etg, klar til bruk
- hybelleilighet eller praktikantdel tilrettelagt

Mulighet for personlig tilpasning av planløsning er selvsagt fullt mulig. Alle våre husmodeller er gode utgangspunkt for at du skal kunne oppfylle boligdrømmen, men de kan tilpasses etter dine ønsker, behov og tomt. Vi hjelper deg gjerne med å se mulighetene som finnes i akkurat den husmodellen du ønsker å gå videre med.

Ta kontakt for tilsendt prospekt med utfyllende info.

Fordelene ved å bygge nytt hus
* Du slipper at uheldige økonomiske overraskelser oppstår som følge av nødvendig vedlikehold og nødvendige reperasjoner.

* Fra start får du muligheten til å skreddersy din egen boligdrøm ved å tilpasse det nye huset etter dine ønsker og behov.

* Glem stressende budrunder og diverse påkostninger. En ny bolig får du til fastpris!

* Ved å bygge et nytt hus, er du også sikret garanti og reklamasjonsrett de neste fem årene.

* Du kan flytte rett inn i en bolig i topp standard med sikre og tette vinduer og vegger og moderne ventilasjonsanlegg som gjenvinner varmen og sørger for et lunt og godt inneklima.

Kort om eiendommen

Her, innenfor disse veggene, venter nye historier. Her venter morgendagen og andre dager, årstider og andre tider. Her er det plass til å være liten og rom for å vokse, med tidløse fasader og praktiske, romslige løsninger som tar vare på familien.

Velkommen inn i Junisol!
Denne varianten er en flott bolig som passer for skrå tomter. Boligens bruksareal er på 178 kvm, som inkluderer en hybel eller plass for praktikant i underetasjen.

Hovedplanet har åpen løsning mellom kjøkken og stue, og størrelsen på stuen gir muligheter for å møblere i mange soner. Selvsagt har vi mulighet til å tilpasse boligen etter dine ønsker. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av mulighetene.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og omfattes av reguleringsplan for Neskollen B4,B5, trådt i kraft 13.03.2007. Følger vedlagt.
Feltnavn: B5.1m.

Avsatt i kommuneplanen til: bolibebyggelse, nåværende.

§ 4 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER

a) Bebyggelsens form og plassering.
I området skal det oppføres frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse så som eneboliger, tomannsboliger, kjedehus/-leiligheter og rekkehus, både horisontaldelt og vertikaldelt med tilhørende garasjeanlegg/carporter/boder, parkering og lekeareal. Boligene skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Husene skal tilpasses terrenget og inngrep i dette skal skje så skånsomt som mulig slik at eksisterende terreng bevares i størst mulig utstrekning.

b) Tomteareal.
Minste netto tomteareal for eneboliger er generelt 700 m2, for tomannsboliger 900 m2. De tomter som på reguleringsplanen fremkommer med mindre areal er unntatt fra dette krav. Netto tomt er den del av tomten som er regulert til boligformål.

d) Gesims- og mønehøyder.
Maksimal gesimshøyde er 6 m. Maksimal mønehøyde er 8,5 m. For garasje er maks gesimshøyde 3,0 m og maks mønehøyde 5,5 m. Gesimshøyden skal ikke på noe sted overstige 7,5 m.

e) Takform
Bebyggelsen skal fortrinnsvis ha saltak, valmtak eller pulttak med møneretning i henhold til reguleringsplanen. Takvinkel skal være mellom 26 og 45 grader. Det kan også tillates flate tak på enkelte delfelt. Det skal legges vekt på enhetlige utforming av møneretninger, takformer og takvinkler innen de enkelte delfelter. Dette skal illustreres i utomhusplan.

f) Garasjer og parkering.
Det skal avsettes plass til dobbel garasje/carport for alle eneboliger. Ved oppføring av enebolig med hybelleilighet skal det i tillegg, uavhengig av garasje/carport, avsettes en ekstra biloppstillingsplass. For hver halvpart i tomannsboliger og hver enhet i kjedehus skal det avsettes plass til enkel garasje/carport, samt en biloppstillingsplass på egen grunn. Garasjer, carporter og boder kan oppføres frittliggende eller som tilbygg til hovedbygningen. Frittliggende garasjer kan plasseres 5 meter fra reguleringsgrensen for veg ved innkjøring vinkelrett på vegen, og inntil 2 meter fra når garasjen plasseres parallelt med vegen. Frittliggende garasje inntil 50 m2 BTA kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

g) Bestemmelser for de enkelte delfelt
B5.1b+d+e+f+h+i+j+l+m+n+r+s+u+v+w+x, B5.3, B5.4a+b+c+d+e+f+g+h+i. Feltene tillates bebygget med frittliggende eneboliger, med utnyttelse BYA = 15-25%. Der hvor terrenget tilsier det, skal det bygges underetasje.
- Aktuell eiendom ligger under Delfelt B5.1m med tillatt BYA i % = 20 i henhold til vedlagt reguleringsplan.

Kommuneplanen gjelder for øvrig foran tidligere vedtatte bebyggelses-, regulerings- eller kommunedelplaner hvor det ikke er samsvar med arealformål. Utover dette gjelder tidligere vedtatte planer i sin helhet med mindre annet framgår.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer utfyller eldre regulerings- og bebyggelsesplaner der regulerings- og bebyggelsesplan er taus.

Bestemmelser og retningslinjer - Kommuneplanens arealdel 2019-2030 følger vedlagt.

Parkering

Det er avsatt plass til fremtidig garasje (36kvm). Dette kan leveres som tilvalg om ønskelig. For øvrig er det biloppstillingsplass på tomten.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale

Ørnestubben 1, 2165 HVAM

Loading map...

Plantegninger