Fåmyrsrøet Nannestad // Flott eneboligtomt på 757 kvm - 30% BYA

Fåmyrsrøet 57, 2033 ÅSGREINA

Pris

kr 1 050 000,-

Neste visning

Etter avtale

  • Pris kr 1 050 000,-
  • Boligtype Boligtomt
  • Eierform Selveier

Gå til salgskontor

Byggmester Frank Aasheim AS
2032 Maura
maura@skalahus.no
Tlf: 639 94 119

Beliggenhet

Tomtene ligger naturskjønt til ved innkjøringen til Sjonken, ca. 10 min med bil fra sentrum i Nannestad kommune. Tomteområdet grenser til Romeriksåsen som byr på fantastiske rekreasjonsmuligheter, med oppmerkede skiløyper vinterstid som har rikelig med snø og gode skiløyper selv når det er snømangel i Oslomarka, samt fine turstier om sommeren. Her ligger også flere vann som bl.a: Råbjørn, Råsjøen og Bjertnessjøen med muligheter for bading og fisking. Elvene Løysa og Leira, og ikke minst Hurdalssjøen byr også på fiskemuligheter. Sistnevnte har i tillegg flere flotte badeplasser som er meget populære. I sentrum er det skoler, barnehager, servicebygg og helsestasjon. Her ligger også kjøpesenteret Nannestad Torg med blant annet dagligvare, blomsterbutikk, frisør, vinmonopol og pizzeria. Ved sentrum finner man idrettshall tilhørende Nannestad IL. Nannestad IL har et rikt idrettstilbud innen håndball, fotball, alpint, klatring og snowboard. Et kvarters kjøretur unna ligger Nannestad skisenter - Åslia og Nordåsen skistadion på Maura, samt skistadion på Åsgreina. Ca 400 meter til Nannestad skytterlag sitt anlegg. Fra tomtene er det ca. 19 min til Oslo lufthavn, samt Jessheim med bymessige fasiliteter, Jessheim Storsenter og en rekke serveringssteder.

Beskrivelse av boligen

Fåmyrsrøet boligområde ligger i kanten av Romeriksåsen i Nannestad kommune. Her utvikles ett flott nytt tomteområde avsatt hovedsakelig til eneboliger/tomannsboliger med utsikt over hele Romerikssletta. Åsen bak mot vest er lav og solforholdene er gode hele året. Her får man tilgang til stier og løyper ut i marka med tilgang til mange mil med blåmerkede stier og løyper hvor forholdene ligger til rette for et aktivt friluftsliv hele året. Fra Fåmyrsrøet er det bare ca 2,5 km til utfartsparkeringen på Sjonken med skiløyper som prepareres fra den første snøen om høsten til påsketider om forholdene ligger til rette for det. Åsen skistadion ligger rett i nærheten med mulighet for aktiviteter hele året.

Utdrag fra reguleringsplan

3.1 I områdene skal det kun oppføres frittliggende småhusbebyggelse (ene- og tomannsboliger).

3.2 Ved oppstart av utbygging på en tomt/eiendom skal det holdes forhåndskonferanse for avklaring om utnyttelsen og utformingen av tomta/eiendommen,- herunder hustype, grunnmur-, gesims- og mønehøyder samt hus- og garasjeplassering.

3.3 Maks. tillatt %BYA=30 % beregnet iht. gjeldende regler hva gjelder grad av utnytting. (Endret i kommuneplan)

3.4 a) Bebyggelsen kan oppføres med inntil 2 hovedetasjer. Gesims- og mønehøyde skal ikke overskride hhv. 7,0 og 9,0 m
b) Ved terreng brattere enn 1:8 skal det bygges underetasje for å unngå unødig terrengbearbeiding.
c) Bygningene skal ha skråtak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

3.5 Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser pr boenhet hvorav minst 1 i garasje/carport. For hybelleilighet skal det i tillegg avsettes 1 biloppstillingsplass. Ved byggemelding av boligen skal det på situasjonsplanen vises plass for dobbeltgarasje samt snuplass på egen tomt selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med boligen.

3.6 Endelig plassering av adkomsten til enkelttomtene fastsettes i forbindelse med behandling av byggesøknad. Adkomst skal være til den veg som er vist med pil på reguleringsplanen.

3.7 Innenfor områdene skal det i størst mulig grad tas vare på høytstammede trær.

3.8 På situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til bygging, skal det fremgå nødvendige støyskjermende tiltak som godtgjør at grenseverdiene for innendørs og utendørs støynivå i de til enhver tids gjeldende retningslinjer om støy tilfredsstilles.

Tomten selges med byggeplikt til Skalahus - Byggmester Frank Aasheim AS.

Adkomst

Følg E6 nordover fra Oslo mot Gardermoen. Ta av her og følg RV. 174 mot Nannestad. Ta til venstre i rundkjøringen ved Eltonåsen inn på Åsvegen. Kjør Åsvegen ca 9 km forbi Åsen Skistadion og du vil da få Fåmyrsrøet boligområde ca 100 meter etter skilt Romeriksåsen P-Område på din venstre hånd, rett etter innkjøringen til Sjonken.

Fåmyrsrøet 57, 2033 ÅSGREINA

Loading map...