Skalahus utvikler morgendagens bydeler og boligfelt

Ved å samarbeide med en solid og trygg utbygger kan du som grunneier, entreprenør eller eiendomsutvikler være med å realisere spennende og verdiskapende boligprosjekter over hele Norge. – Vi i Skalahus knytter gjerne kontakt med eksterne samarbeidspartnere med samme ambisjoner som oss om å bygge lettsolgte og attraktive bokonsepter, forteller daglig leder i Skalahus, Ketil Strand.

Skalahus ble lansert 17. mars, 2018, og til tross for kort tid siden oppstarten har vi bevist å være en aktør å regne med. Mottagelsen i markedet har vært svært god og ambisjonene er høye. I tillegg til å være en solid leverandør av eneboliger, satser vi stort på prosjektbygging over hele Norge. – Akkurat som å knytte til seg verdifulle samarbeidspartnere vil rekruttering av nye forhandlere være et stort fokusområde i årene som kommer, forteller Strand. 

Rekruttering av forhandlere

– Volumøkning i antall solgte og produserte enheter vil i all hovedsak komme gjennom nye forhandlere og derfor er rekruttering av nye forhandlere hovedsatsningsområde, forteller Strand, som selv har lang fartstid i eiendomsbransjen. 

Eiendomsutvikling som skaper lønnsomhet

Etter en god start fra vårparten i 2018 mener Strand at det ikke finnes en grunn til at Skalahus ikke skal kunne bli en av de største boligutviklerne i Norge. – Potensialet vårt er stort og tilsammen i kjeden er vi gode på å tilegne oss tomtearealer. Vi jobber aktivt for å tilegne oss mer areal og solide eksterne samarbeidspartnere som deler vår mentalitet om at vi er sterkere sammen. Prosjekter i samarbeid med andre grunneiere eller eiendomsutviklere betyr at man kan nå en målsetning man ikke evner å nå alene, sier Strand. – Skalahus bidrar med sin andel av nødvendige ressurser i prosjekter, enten det være seg kapital eller forutsigbare finansieringsløsninger gjennom bank og vil være knyttet til hele prosessen fra tomteutvikling til feltutbygging. Her inngår blant annet akkvisisjonsprosesser, byggemodning, regulering/planlegging og utbygging av boliger og infrastruktur.

Et av Norges største fagmiljøer innen trehusbygging

Skalahus har gjennom hovedkontoret på Hamar et av Norges største trehusmiljøer i ryggen. Under samme tak sitter verdifull kompetanse innen planarbeid, teknisk og arkitektur. – Vi har et solid apparat med fokus på å lage attraktive bokonsepter som kan passe for en bred målgruppe. Vårt solide apparat og vår lokale slagkraft og finansielle styrke vil komme alle våre samarbeidspartnere til gode.

Attraktive bokonsepter

Det å treffe riktige målgrupper med riktige bokonsepter krever analyse og planlegging av tiltak for å tilfredsstille ulike målgrupper på ulikt vis. – Vi må presentere akkurat de bokonseptene som våre målgrupper ser etter, trenger og ønsker seg. Man må derfor spisse og differensiere fasilitetene og kvalitetene i ethvert prosjekt, samtidig som prisgunstige alternativer som ikke går på bekostning av bokvalitet og design blir en viktig faktor, sier Strand. 

Går et stort boligbehov i møte

– I kommende periode for 2019-2021 er det fylkene Akershus, Trøndelag, Hordaland, Østfold, Buskerud, Vestfold og Rogaland som vil ha det største boligbehovet. Skalahus vil i første omgang posisjonere seg med fortetning av forhandlere på Sør – og Østlandet, samt opprette tilstedeværelse i randsonene til de større byene/tettstedene i Norge forøvrig, forteller Strand.  

Ketil Strand, daglig leder i Skalahus. 

Eiendomsutvikling med Skalahus - vil du vite mer?

Benytt skjemaet og send inn din henvendelse, så tar vi kontakt med deg.