Er du vår nye forhandler av Skalahus?

Nå kan du sette dine avtrykk i en spennende bransje på lag med dyktige kolleger og bli forhandler av attraktive boliger. Kjeden har et mål om sterk vekst i årene som kommer og tilbyr et bredt spekter av eneboliger samtidig som kjeden satser stort på eiendomsutvikling og flermannsboliger med attraktive boligkonsepter.

Dine muligheter med Skalahus

Som et ledd i vekstprosessen leter Skalahus etter nye dyktige forhandlere med erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen. Som resten av teamet i Skalahus, er potensielle nye forhandlere målbevisste og initiativrike, med et stort engasjement i forhold til å skape resultater. Som Skalahus-forhandler får du muligheten til å selge og føre opp godt etablerte kvalitetshus, samt utvikle din egen virksomhet i en spennende bransje som stadig er i vekst.

Hva tilbyr Skalahus? 

Som forhandler får du jobbe med et komplett og profesjonelt forhandlerkonsept. Du får muligheten til å delta på kursing og videreutvikling gjennom interne utviklingsprogrammer, samt delta på årlige forhandlerkonferanser og regionale samlinger. Her blir du del av et stort kompetansemiljø der alle deler av sine erfaringer. 

Tilgang på unik kompetanse

Som forhandler får du også tilgang til ett av bransjens største og beste fagmiljøer innen trehusbygging via hovedkontoret på Hamar. Her besittes unik kunnskap innen plan og arkitektur, teknisk, kalkyle og prosjektering. Skalahus leverer komplette byggesett, noe som innebærer at kjeden tar fullt masseansvar til forhandlernes trygghet og forutsigbarhet. Enhver forhandler kan også være trygg på at Skalahus tar ansvar for produktutvikling, priser, leveranser og markedsføring, mens du selv tar ansvar for kundene dine og produksjon ute på byggeplass.

Vil du vite mer om dine forhandlermuligheter med Skalahus? Ta kontakt med kjededirektør Ketil Strand på tlf: 916 28 999 eller på mail: ketil.strand@skalahus.no